Få hjælp til boopgørelse ved skilsmisse

Når et par beslutter sig for at blive skilt, er en af de vanskeligste ting at håndtere en opdeling af ejendele. Denne proces kan være endnu mere kompliceret, hvis den ene eller begge parter har mange aktiver. Hvis du er ved at blive skilt og har brug for hjælp til at dele din ejendom, bør du overveje at søge hjælp hos en advokat med ansvar for bodeling. Læs mere om boopgørelse i forbindelse med skilsmisse i denne artikel. 

Hvad betyder boopgørelse?

Boopgørelse henviser til den handling, der består i at dele en afdød persons bo mellem arvingerne. Dette kan være en kompleks og tidskrævende proces, især hvis den afdøde havde mange aktiver eller gæld. Hvis du gennemgår en skilsmisse, kan det være nødvendigt at afvikle dit bo som en del af skilsmissesagen. Dette vil indebære en fordeling af dine ejendele og din gæld mellem dig og din ægtefælle. Boopgørelser kan også bruges til at bilægge andre typer tvister, f.eks. vedrørende ejendomsret eller virksomhedsejerskab. I nogle tilfælde kan boopgørelse også være påkrævet for at fordele en afdød persons bo i overensstemmelse med dennes testamente.

Hvorfor har jeg brug for en advokat?

Selv om bodeling ved skilsmisse ikke i sig selv er en kompliceret proces, bliver den ofte kompliceret, fordi det er vanskeligt at nå til enighed mellem skilsmisseparret. Hvis parret ikke kan blive enige, må de bede en dommer om at træffe en afgørelse for dem. Det er her, at en advokat kan være yderst nyttig. En advokat kan hjælpe med at forhandle et acceptabelt forlig og kan om nødvendigt repræsentere dine interesser i retten. Desuden kan en advokat give boopgørelse vejledning og besvare eventuelle skattespørgsmål og sikre, at jeres aktiver bliver delt i overensstemmelse med jeres ønsker. Hvis du står over for en bodelingsaftale ved skilsmisse, er det derfor værd at overveje, om du har brug for en advokat.

Hvad er nogle almindelige spørgsmål i forbindelse med bodeling ved skilsmisse?

Der er mange spørgsmål, der kan opstå under en skilsmisse, men nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrører deling af ejendom, forældremyndighed over børn og underholdsbidrag. Deling af ejendom kan være et kompliceret spørgsmål, især hvis den ene eller begge parter har mange aktiver. Forældremyndighed kan være et vanskeligt spørgsmål at løse, især hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvem der skal have den primære forældremyndighed. Underholdsbidrag er et andet almindeligt spørgsmål i forbindelse med skilsmisse, og det kan være vanskeligt at afgøre, hvor meget der skal betales og hvor længe.

Hvordan finder du en god advokat til boopgørelse ved skilsmisse?

Der er mange måder at finde en god advokat på, men den bedste måde at finde en god advokat på er som regel gennem dit netværk. Spørg dine venner eller familie, om de kender nogen, der har erfaring med bodeling ved skilsmisse. Når du har et par navne, kan du undersøge hver enkelt advokats erfaring og legitimation for at finde den rette til dine behov. Det er vigtigt, at du finder en advokat, der har speciale i skilsmisse, samt afvikling af boopgørelse.